FLYTNING:
Adresseændring meddeles til skolen.
 
Finder flytning sted til et andet skoledistrikt, kan barnet optages på den nye distriktsskole, men kan også fortsætte sin skolegang på Højmarkskolen. Udgifter i forbindelse med kørsel afholdes af forældrene.
 
Elever optages på skolen efter de kommunale regler herom.
 
Ved flytning til og fra anden skole rettes henvendelse til skolens kontor.  
Alle indehavere af forældremyndighed skal underskrive ind-/udmeldelse jvf. forældreansvarsloven.