FRAVÆR:

Hvis en elev er fraværende på grund af sygdom, skal hjemmet give skolen skriftlig meddelelse om grunden til elevens fravær.

Klasselærerne fører protokol over elevernes fremmøde, og sker det, at en elev i løbet af 50 skoledage har 10 fraværsdage, kontaktes hjemmet af klasselæreren.

Hvis en elev når 20 fraværsdage i løbet af skoleåret, kontakter skolen hjemmet.