FORSIKRINGER:

 
 Vejen Kommune tegner fra 1. januar 2012 ikke ulykkesforsikring for børn i dagpleje, børnehave, skole og SFO.
Det betyder, at skader på børns ejendele, for eksempel tøj, sko, briller m.v. ikke er dækket af kommunens forsikring. Det betyder også, at skader på børnene selv heller ikke er dækket af kommunens forsikring.
Kontakt eventuelt jeres forsikringsselskab, hvis I er i tvivl om, hvad ovennævnte betyder for jeres familie.
 
 
 Skader forårsaget af elever:
 I disse tilfælde vil eleven/forældrene eller evt. forældrenes forsikring være erstatningspligtige.