FRITAGELSE FOR SKOLEGANG:

Anmodning om en elevs fritagelse for skolegang - også for enkelte timer - skal så vidt muligt ske skriftligt til klasselæreren.

Frihed om flere skoledage gives af skoleledelsen. Anmodningen sendes via besked på intra til Margit Søberg eller på mail til hoejmarkskolen@vejenkom.dk.   

 

Skolebestyrelsen ved Højmarkskolen henstiller til, at ferier så vidt muligt afholdes i skoleferierne, idet undervisningen og fællesskabet i klassen gør, at det er vigtigt, at eleven er til stede.