GLEMTE SAGER:
Glemt tøj, sko, tasker, smykker m.v. indsamles af skolens serviceleder og opbevares i et depotrum.
 
Der kan rettes henvendelse i skoletiden til skolens serviceleder på mobiltelefon 4027 2099 eller til skolens kontor på 7996 5160
 
Ugen før juleferien og den sidste uge før sommerferien er det muligt at se/afhente glemt tøj/ting i tidsrummet fra kl. 07.30 – 16.00.
Ring gerne og aftal tidspunkt på et af ovenstående telefonnumre.
 
Uafhentet tøj/ting vil blive afleveret til Dansk Røde Kors – ved sommerferiens start.