MÆLKEORDNING:

Mælk bestilles på www.skolemaelk.com - 2 gange årligt.

Betalingsfoldere uddeles af skolens kontor - inden sommerferien og inden juleferien.

Ved indbetaling efter betalingsfrist, vil der gå ca. 14 dage før eleven får mælk første gang.