PRØVER og nationale test:

 

Skriftlige prøver for 9. klasse.
afholdes fra onsdag den 2. maj til og med tirsdag den 15. maj 2012.
Se i øvrigt www.skolestyrelsen.dk
 
Mundtlige/praktiske prøver for 9. klasse.
afholdes i tidsrummet fra mandag 4. juni til og med onsdag den 27. juni 2012.
Sidste skoledag inden de mundtlige prøver er den 1. juni 2012.
 
Terminsprøver for 8. og 9. klasse.
Afholdes indenfor klassens undervisningstid.
 
Nationale test.
Der er følgende obligatoriske test: