TRANSPORT AF TILSKADEKOMNE ELEVER:

Forældre henvender sig til skolens leder, når der foreligger en lægelig dokumentation på, at eleven ikke selv kan transportere sig til og fra skole.

 

Skolens leder skal godkende transport af elever, da transporten ellers bliver for egen regning.