Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejen:
 
Uddannelses- og erhvervsvejledning i Vejen Kommune varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejen (I daglig tale UU Vejen). UU Vejen har adresse på Basen i Vejen sammen med blandt andet V10 (10 klasse center) og ungdomsskolen.
Niels Cramon er vejleder for eleverne fra 7. klasse og op til og med de fylder 18. Derefter forestås vejledningen af en ungevejleder fra Vejen afdelingen.
 
Niels Cramon har træffetid på vejlederkontoret på Højmarkskolen samt på vejlederkontoret på Brørupskolen.
 
Adresserne er:
 
Niels Cramon                         Niels Cramon
Højmarkskolen                       Brørupskolen
Højmarksvej 16                      Skolegade 2   
6670  Holsted                        6650  Brørup
Tlf. 2724 1937                        Tlf. 2724 1937
 
nc@vejenkom.dk
 
Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte UU-vejlederen. 
 
Vejledning af elever i skolen.
 
UU-vejlederen tager sig af alt omkring vejledning af elever fra 7 klasse til de fylder 18 år. Det kan være vejledningsforløb i klasser, personlige vejledningssamtaler, erhvervspraktik, introduktionskurser, brobygningskurser m.m.  Endvidere sikrer vejlederen at eleverne i afgangsklasserne får udarbejdet sin egen personlige uddannelsesplan samt bliver tilmeldt fremtidig ungdomsuddannelse. Din grundskolevejleder vil følge dig i årene efter du er gået ud af skolen og kontakte dig hvis du fx afbryder en uddannelse. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte vejlederen hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål omkring uddannelsesskifte og lignende.
 
Vejledning af unge.
 
Fra du fylder 18 og indtil du fylder 25 år, har du stadig krav på vejledning om uddannelse og erhverv. Her vil en ungevejleder følge med i om du er i gang med uddannelse eller arbejde.
Du kan få vejledning om dine uddannelses- og erhvervsmuligheder, få lavet en uddannelsesplan, få hjælp til at skrive en ansøgning m.m. Unge og forældre er altid velkomne til at kontakte UU-vejlederen.
Ungevejledningen har kontor på ”Basen” i Vejen.
 
Elever og forældre kan finde oplysninger og opdaterede adresser og telefonnumre på UU Vejen`s hjemmeside: www.uuvejen.dk
 
Oplysninger om erhverv og uddannelse kan findes på uddannelsesguiden   www.ug.dk