SKOLETANDLÆGEN:

Tandeftersyn foretages hver 12.måned. Elever med ekstra risiko for huller, indkaldes oftere. Skriftlig information om tandeftersynet og behandlingstider sendes hjem med barnet. Ring afbud til klinikken ved sygdom eller hvis tiden skal laves om. 

 

Klassetandbørstning:

Klassetandbørstning foretages 2 gange årligt i 2. og  3. klasse. Derudover en ”børstedag” i måneden for elever med særligt behov for støtte og hjælp til tandbørstning. Børnenes daglige tandbørstning er dog forældrenes ansvar. Tandbørstning kræver god motorik. De fleste børn kan derfor først selv børste rent i 10-årsalderen.

I 4.klasse gennemføres et større undervisningsprojekt, hvor eleverne tager ”kørekort” i tandbørstning.

Følges op i 6. klasse, som modtager undervisning om erosioner (syreskader), tandtråd, røntgenbilleder og mellemrums-caries.

 

Tandregulering: Specialtandlæge May Lise Hegrand undersøger alle børn  i 5.klasse på klinikken i Holsted. De fleste tandreguleringsbehandlinger foregår på tandreguleringsklinikken i Vejen. Mindre tandreguleringer behandles på klinikken i Holsted.

 

Nødbehandling udenfor klinikkens åbningstid: På hverdage efter kl.15 kontaktes privat tandlæge. I weekender og helligdage kontaktes Region Syddanmarks tandlægevagt i Sundhedshuset Sct. Joseph, Nørregade 63A i Esbjerg på tlf. 65 41 45 51 kl. 9-12.

 

Holsted-klinikkens åbningstid:

Alle skoledage kl. 8.00 – 15.00.

To torsdage i måneden kl. 8.00 – 18.00

Telefon Holsted-klinikken: 7996 5150.

Telefon tandreguleringsklinikken i Vejen: 7996 54 60

 

På klinikken træffer du:

Klinikchef Tove Holtan Knudsen

Tandlæge Kirsten Løvschall

Klinikassistent Else Munk

Klinikassistent Lone Sørensen

Klinikassistent Hanne Rebsdorf

Klinikassistent Anette Evensen Thinnesen

Klinikassistent Stephanie Sørensen

 

Vi ønsker alle et godt skoleår – og HUSK TANDBØRSTEN, for der kommer ikke huller i rene tænder med mindre man drikker cola hver dag!