Undervisningsmiljøvurdering:

Som led i vurderingen af Højmarkskolens Undervisningsmiljø er der i skoleåret 2005/06 foretaget en screening. Resultaterne er opgjort afdelingsvis i første halvdel af skoleåret 2006/07 og omfatter klasselokaler og fællesarealer.

Der er endvidere foretaget en screening af det psykiske undervisningsmiljø i hver klasse. Resultaterne på dette område er brugt i klasselærernes arbejde med den enkelte klasse. Der har været mulighed for at inddrage AKT i arbejdet, hvis det har været skønnet nødvendigt.

 

Screeningsresultaterne for klasserumsvurderingen for mellemtrinnet 7.- 10. årg fremgår af nedenstående skema.

 

7. – 10. årgang:

 

KLASSERUMSVURDERING

Dato: dec. 2006

Skole: Højmarkskolen, Holsted

Lokalenr: 7.-10. kl klasselokaler

Udført af (elevnavn): Samlet oversigt.

Se dig godt omkring i klasselokalet. Giv en enkarakter for hver af de ting, der er nævnt i skemaet.

- 1 er den bedste karakter, 5 er den dårligste.

 

 

LYS:

 

1

2

3

4

5

 

29

 

56

 

48

 

13

 

1

Kommentar:

Solen kan være irriterende i nr 24

 

LYD/STØJ:

 

1

2

3

4

5

 

20

 

39

 

65

 

21

 

3

Kommentar:

Der er noget der summer i nr. 29

 

INDRETNING:

 

1

2

3

4

5

 

12

 

34

 

45

 

26

 

28

Kommentar:

For lidt plads i nr 24

 

 

MØBLER:

 

1

2

3

4

5

 

14

 

27

 

31

 

45

 

30

Kommentar:

Ringe møbler i nr 23

 

RENGØRING OG ORDEN:

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar:

Rengøringen kunne være bedre i nr 29

Rengøringen kunne være bedre i nr 24

generelt beskidt i nr 21

Ret beskidt/meget beskidt i nr 23

 

VEDLIGEHOLDELSE:

 

1

2

3

4

5

 

14

 

35

 

48

 

36

 

15

Kommentar:

 

 

UDSMYKNING:

 

1

2

3

4

5

 

29

 

35

 

40

 

27

 

15

Kommentar:

 

 

LUGT:

 

1

2

3

4

5

 

7

 

39

 

56

 

19

 

19

Kommentar:

 

 

TEMPERATUR:

 

1

2

3

4

5

 

18

 

32

 

50

 

27

 

10

Kommentar:

For varmt om sommeren i nr 24

 

SIKKERHED:

 

1

2

3

4

5

 

38

 

52

 

39

 

2

 

1

Kommentar:

 

 

PLADSFORHOLD:

 

1

2

3

4

5

 

16

 

31

 

35

 

35

 

28

Kommentar:

Dårlige pladsforhold i nr 22

 

Ikke alle kommentarer er medtaget i opgørelsen, da nogle går på undervisningen og herunder bl.a.  klassekammeraters opførsel. Andre klasser giver meget forskellige kommentarer til de enkelte punkter. Alle bemærkninger forfindes på kontoret og kan tages op I en mere detaljeret drøftelse.

 

Den generelle stemning er også meget forskelligartet og spænder over:

Kedeligt -  mangler opholdssteder

Generel stor tilfredshed