Undervisningsmiljøvurdering:

Som led i vurderingen af Højmarkskolens Undervisningsmiljø er der i skoleåret 2005/06 foretaget en screening. Resultaterne er opgjort afdelingsvis i første halvdel af skoleåret 2006/07 og omfatter klasselokaler og fællesarealer og det psykiske undervisningsmiljø.

Der er endvidere foretaget en screening af det psykiske undervisningsmiljø i hver klasse. Resultaterne på dette område er brugt i klasselærernes arbejde med den enkelte klasse. Der har været mulighed for at inddrage AKT i arbejdet, hvis det har været skønnet nødvendigt.

 

Opsamlingen af screeningsresultaterne for klasserumsvurderingen og vurderingen af fællesrum for mellemtrinnet 3.-6.årg fremgår af nedenstående skema.

 

3.-6. årgang:

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

OPSAMLINGSSKEMA

SKOLE:

Højmarkskolen

DATO:

20/10 - 07

SKEMAET AFLEVERET AF:

I dette skema kan du samle resultatet af klasserumsvurderinger og/eller resultatet af en vurdering af skolens fællesarealer.

Udfyld (i stikordsform) de to kolonner yderst til venstre – og aflever skemaet til skolelederen.

 

Udfyldes af undervisningsmiljø-repræsentanten

 

 

Udfyldes af skolelederen

Lokalitet: (hvor)

Problem: (hvad)

Handling: (hvordan)

Ansvarlig: (hvem)

Deadline: (hvornår)

Kommentar:

Udbedret:

Lokale 1

Bord med håndvask trænger til udskiftning

Udskiftning foretages okt/nov 07

Teknisk servicemed- arbejder

Senest

1. december 07

 

 

Flere lokaler på gangen

Støj/lyde fra gang og legeplads

I undervisnings-tiden begrænses støjen samt antallet af elever de pågældende steder

Lærere og elever

 På elev- og afdelingsmøder tages problemet jævnligt op

Der er klart sket en bedring på dette punkt allerede.

 

Lokale 8

Det sorte bord er ulækkert ved vasken

Udskiftning foretages okt/nov 07

Teknisk servicemed- arbejder

Senest

1. december 07

 

 

Lokale 1

De bageste lys trænger til renovering

 

 

 

 

Er sket

Lokale 2

For lidt lys

Tages op ved byggesyn 2008

 

 

 

 

Flere lokaler på gangen

Lugt fra vaske og klude

Klude udskiftes hver dag.

Vaske (se kommentarer)

 

 

Problemet med lugt fra vaske er udbredt på skolen.

Tages op ved næste bygningssyn med Plan og Byg

 

Flere lokaler på gangen

Det tager tid, før ødelagte ting repareres – bl.a gardinophæng og lamper

Klasser, elever og lærere giver pedel skriftlig besked, når noget trænger til istandsættelse. Pedellen tjekker jævnligt lamper og gardiner.

Elever, lærere og pedel.

Løbende udbedring.