Undervisningsmiljøvurdering:
Som led i vurderingen af Højmarkskolens Undervisningsmiljø er der i skoleåret 2005/06 foretaget en screening. Resultaterne er opgjort afdelingsvis i første halvdel af skoleåret 2006/07 og omfatter klasselokaler og fællesarealer og det psykiske undervisningsmiljø.
Der er endvidere foretaget en screening af det psykiske undervisningsmiljø i hver klasse. Resultaterne på dette område er brugt i klasselærernes arbejde med den enkelte klasse. Der har været mulighed for at inddrage AKT i arbejdet, hvis det har været skønnet nødvendigt.
 
Screeningsresultaterne for det psykiske undervisningsmiljø for mellemtrinnet 3.- 6. årg fremgår af nedenstående skema.
 
3. – 6. årgang:
 
PSYKISK UNDERVISNINGSMILJØ
Dato: dec 2006
Skole: Højmarkskolen, Holsted
Klasse: 3.-6. årg
Elevnavn:
Tænk dig godt om før du svarer på følgende spørgsmål.
Sæt et kryds der, hvor du mener, det passer bedst på dig.
- 1 er den bedste karakter, 5 er den dårligste.
 
SAMARBEJDSFORHOLD
 
 
Mit samarbejde med lærerne er godt
 
1
2
3
4
5
 
76
 
63
 
14
 
6
 
2
Bemærkninger og løsningsforslag:
 
 
Mit samarbejde med klassekammeraterne i timerne
er godt:
 
1
2
3
4
5
 
59
 
61
 
30
 
5
 
0
Bemærkninger og løsningsforslag:
 
 
Mit samvær med klassekammeraterne i frikvartererne er godt:
 
1
2
3
4
5
 
100
 
33
 
19
 
7
 
2
Bemærkninger og løsningsforslag:
 
 
Mit samvær med elever fra andre klasser er godt:
 
1
2
3
4
5
 
66
 
45
 
29
 
9
 
5
Bemærkninger og løsningsforslag:
 
 
TIDSPRES
 
Mængden af lektier er passende:
 
1
2
3
4
5
 
60
 
41
 
37
 
12
 
13
Bemærkninger og løsningsforslag:
 
 
Jeg har tid nok i min hverdag:
 
1
2
3
4
5
 
76
 
49
 
20
 
5
 
7
Bemærkninger og løsningsforslag:
 
 
INDFLYDELSE
 
Jeg bliver lyttet til af lærerne:
 
1
2
3
4
5
 
70
 
52
 
32
 
4
 
2
Bemærkninger og løsningsforslag:
 
 
Jeg bliver lyttet til af kammeraterne:
 
1
2
3
4
5
 
62
 
67
 
18
 
6
 
6
Bemærkninger og løsningsforslag:
 
 
Elevrådets arbejde er væsentligt og har indlydelse på skolens hverdag:
 
1
2
3
4
5
 
63
 
49
 
22
 
4
 
2
Bemærkninger og løsningsforslag:
 
 
ANDET
 
 
 
 
Har du det godt i skolen?
 
Har du kammerater nok?
 
Hvem er du mest sammen med på skolen og hjemme?
 
Er der nogen der generer dig?
 
Generer du selv nogen?
 
Er der nogen der mobber dig?
 
Mobber du selv nogen?