Generel tilfredshed

 


Ja, meget glad

Ja, for det meste

Ikke så tit

Nej, slet ikke

Er du glad for din skole?

13 / 12%

64 / 58%

23 / 21%

11 / 10%

 


Ja, dem alle sammen

Ja, de fleste

Ja, en eller nogle enkelte

Nej, ingen af dem

Er du glad for dine lærere?

2 / 2%

56 / 50%

45 / 41%

8 / 7%

 

Hvor tit...

Altid

For det meste

Ikke så tit

Meget sjældent eller aldrig

..glæder du dig til at komme i skole?

9 / 8%

49 / 44%

38 / 34%

15 / 14%

..glæder du dig til at se dine klassekammerater?

71 / 64%

36 / 32%

3 / 3%

1 / 1%

 


Ja, meget glad

Ja, for det meste

Ikke så tit

Nej, slet ikke

Er du glad for den klasse du går i?

50 / 45%

51 / 46%

6 / 5%

4 / 4%

 


Ja, meget tryg

Ja, for det meste

Ikke så tit

Nej, slet ikke

Føler du dig tryg i klassen?

57 / 51%

48 / 43%

4 / 4%

2 / 2%

 


Ja, dem alle sammen

Ja, de fleste

Ja, en eller nogle enkelte

Nej, ingen af dem

Kan du lide dine kammerater i klassen?

24 / 22%

82 / 74%

5 / 5%

0 / 0%

 


Ja, tit

Engang imellem

Sjældent

Aldrig

Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden?

29 / 26%

57 / 51%

18 / 16%

7 / 6%

 

Klassen og kammeraterne

 


Ingen

En enkelt

2-5

Mere end 5

Hvor mange venner har du i din klasse?

0 / 0%

3 / 3%

30 / 27%

78 / 70%

Hvor mange fra din klasse tror du ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det?

2 / 2%

7 / 6%

38 / 34%

64 / 58%

Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til?

9 / 8%

27 / 24%

64 / 58%

11 / 10%

 


Ja, altid

Ja, for det meste

Engang imellem

Sjældent eller aldrig

Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er?

31 / 28%

68 / 61%

8 / 7%

4 / 4%

Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen?

1 / 1%

5 / 5%

18 / 16%

87 / 78%

Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen?

6 / 5%

7 / 6%

55 / 50%

43 / 39%

 


Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

Nej, kun i mindre grad

Nej, slet ikke

Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen?

53 / 48%

53 / 48%

1 / 1%

4 / 4%

 


Ja

Nej

Ved ikke

Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen?

44 / 40%

26 / 23%

41 / 37%

 


Eleverne og klasselæreren

Eleverne alene

Klasselæreren alene

Ved ikke

Hvem har lavet disse regler?

29 / 66%

2 / 5%

13 / 30%

0 / 0%

 


Ja, altid

Ja, for det meste

Engang imellem

Sjældent eller aldrig

Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater?

9 / 20%

31 / 70%

4 / 9%

0 / 0%

 


Hver dag

Næsten hver dag

Engang imellem

Sjældent eller aldrig

Hvor tit oplever du, at elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer?

8 / 18%

13 / 30%

21 / 48%

2 / 5%

 

Mobning

 


Ja, mange gange

Ja, flere gange

Ja, en enkelt gang

Nej

Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra din egen klasse?

2 / 2%

2 / 2%

4 / 4%

103 / 93%

Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra en anden klasse?

2 / 2%

4 / 4%

5 / 5%

100 / 90%

Har du inden for de sidste 2 måneder været med til at mobbe en eller flere andre elever?

2 / 2%

4 / 4%

13 / 12%

92 / 83%

 

 

 

 

 

 

 


Ja, mange gange

Ja, flere gange

Ja, en enkelt gang

Nej

Har du inden for de sidste 2 måneder selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobning af en elev?

3 / 3%

7 / 6%

17 / 15%

84 / 76%

Har du inden for de sidste 2 måneder haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet – men gjorde det ikke?

5 / 5%

6 / 5%

22 / 20%

78 / 70%

 


Ja, helt bestemt

Ja, måske

Nej, det tror jeg ikke

Nej, helt bestemt ikke

Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det?

32 / 29%

51 / 46%

16 / 14%

12 / 11%

Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet?

16 / 14%

54 / 49%

29 / 26%

12 / 11%

 


Rigtig meget

Meget

Hverken meget eller lidt

Lidt

Meget lidt eller slet ikke

Synes du, at der er mobning i din klasse?

2 / 2%

3 / 3%

10 / 9%

22 / 20%

74 / 67%

 

Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser)

 

Øgenavne/grimme ord

27 / 73%

Hånlige kommentarer

30 / 81%

Udelukkelse (at blive holdt udenfor)

15 / 41%

Fysiske angreb (fx skub, slag, spark)

10 / 27%

Ubehagelige SMS'er

1 / 3%

Andet

12 / 32%

 

Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser)

 

I klasseværelset

28 / 76%

På gangen

23 / 62%

I skolegården

5 / 14%

På toiletterne

3 / 8%

I aulaen (eller andre fællesrum)

4 / 11%

På vej til skole

4 / 11%

På vej hjem fra skole

5 / 14%

Andre steder

9 / 24%

Det ved jeg ikke

11 / 30%

 

 


Ja, mange gange

Ja, flere gange

Ja, en enkelt gang

Nej

Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen?

4 / 4%

11 / 10%

13 / 12%

83 / 75%

 

 


Ja

Nej

Ved ikke

Har din skole regler mod mobning?

41 / 37%

14 / 13%

56 / 50%

 

Konflikter

 


Meget tit

Engang imellem

Ikke ret tit

Meget sjældent eller aldrig

Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen?

17 / 15%

40 / 36%

20 / 18%

34 / 31%

 

Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser)

 

Det er konflikter i klassen

42 / 55%

Det er konflikter på tværs af klasser

38 / 49%

Det er konflikter mellem pigerne

36 / 47%

Det er konflikter mellem drengene

21 / 27%

Det er konflikter mellem piger og drenge

17 / 22%

Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker

30 / 39%

Det er konflikter i forhold til regler på skolen

21 / 27%

Det er konflikter mellem elever og lærere

48 / 62%

 

Hvad ser du som årsager til konflikterne på skolen? (sæt gerne flere krydser)

 

Misforståelser

34 / 44%

Sladder/rygter

41 / 53%

Grimt sprog

37 / 48%

Uenighed om hvem der skal bestemme hvad

21 / 27%

Forskellighed

31 / 40%

Mangel på respekt for hinanden

53 / 69%

Andet

31 / 40%

 


Meget tit

Engang imellem

Ikke ret tit

Meget sjældent eller aldrig

Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen?

6 / 5%

15 / 14%

25 / 23%

65 / 59%

 

Hvad er det for nogle konflikter, du er en del af? (sæt gerne flere krydser)

 

Det er konflikter i klassen

23 / 50%

Det er konflikter på tværs af klasser

11 / 24%

Det er konflikter mellem mig og en anden elev

20 / 43%

Det er konflikter mellem mig og flere andre elever

9 / 20%

Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker

10 / 22%

Det er konflikter i forhold til regler på skolen

9 / 20%

Det er konflikter mellem mig og lærerne

14 / 30%

 

Hvad ser du som årsager til de konflikter, du er en del af? (sæt gerne flere krydser)

 

Misforståelser

24 / 52%

Sladder/rygter

15 / 33%

Grimt sprog

17 / 37%

Uenighed om hvem der skal bestemme hvad

11 / 24%

Forskellighed

17 / 37%

Mangel på respekt for hinanden

19 / 41%

Andet

17 / 37%

 


Ja, tit

Ja, engang imellem

Ikke ret tit

Meget sjældent eller aldrig

Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det?

3 / 3%

7 / 6%

21 / 19%

80 / 72%

Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen?

15 / 14%

42 / 38%

28 / 25%

26 / 23%

Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde?

14 / 13%

35 / 32%

39 / 35%

23 / 21%

 

Klasselæreren

 


Ja, meget

Ja, noget

Hverken meget eller lidt

Nej, kun lidt

Nej, slet ikke

Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig?

17 / 15%

42 / 38%

29 / 26%

9 / 8%

14 / 13%

Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt?

33 / 30%

38 / 34%

21 / 19%

12 / 11%

7 / 6%

 

 

 

 

 


Ja, meget tit

Ja, tit

Sommetider

Sjældent eller aldrig

Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen?

11 / 10%

23 / 21%

62 / 56%

15 / 14%

Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse?

14 / 13%

31 / 28%

49 / 44%

17 / 15%

 

 


Ja, meget tit

Ja, tit

Sommetider

Sjældent eller aldrig

Nej, for jeg har ingen problemer

Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen?

5 / 5%

5 / 5%

27 / 24%

24 / 22%

50 / 45%

Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre?

3 / 3%

2 / 2%

11 / 10%

37 / 33%

58 / 52%

 


Ja, helt bestemt

Måske

Det tror jeg ikke

Nej, slet ikke

Ved ikke

Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer?

33 / 30%

35 / 32%

8 / 7%

13 / 12%

22 / 20%

 

Timerne og undervisningen

 


Jeg er en af de bedste

Der er nogle få, som er bedre end mig

Der er mange, der er bedre end mig

Det er meget forskelligt fra fag til fag

Ved ikke

Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt?

18 / 16%

38 / 34%

18 / 16%

31 / 28%

6 / 5%

Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig?

16 / 14%

37 / 33%

17 / 15%

19 / 17%

22 / 20%

 


Ja, meget tit

Ja, tit

Sommetider

Sjældent

Aldrig

Keder du dig i timerne?

20 / 18%

30 / 27%

49 / 44%

9 / 8%

3 / 3%

Får du ros af lærerne for dit arbejde?

7 / 6%

23 / 21%

53 / 48%

23 / 21%

5 / 5%

Arbejder du sammen med andre om opgaver?

26 / 23%

32 / 29%

45 / 41%

5 / 5%

3 / 3%

Arbejder I praktisk eller kreativt (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.)?

6 / 5%

11 / 10%

22 / 20%

38 / 34%

34 / 31%

 

 

 


For store krav

Passende krav

For små krav

Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne?

26 / 23%

78 / 70%

7 / 6%

 

 

 

 

 

 

 

 


Ja, altid

Ja, for det meste

Sommetider

Sjældent

Aldrig

Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises?

7 / 6%

25 / 23%

50 / 45%

19 / 17%

10 / 9%

Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne?

2 / 2%

4 / 4%

28 / 25%

49 / 44%

28 / 25%

Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave?

4 / 4%

8 / 7%

41 / 37%

38 / 34%

20 / 18%

Synes du, at du lærer noget i skolen?

9 / 8%

46 / 41%

39 / 35%

11 / 10%

6 / 5%

 

Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser)

 

Når det er læreren, der underviser os

56 / 50%

Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen

71 / 64%

Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser

17 / 15%

Når vi arbejder hver for sig

40 / 36%

Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.)

43 / 39%

Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag

50 / 45%

Andet

40 / 36%

 

Stress

 


For mange

Passende

For få

Synes du, at du har for få eller for mange lektier for?

54 / 49%

49 / 45%

7 / 6%

 


Ja, altid

Ja, for det meste

Sommetider

Sjældent eller aldrig

Føler du dig stresset på grund af dine lektier?

18 / 16%

26 / 24%

44 / 40%

22 / 20%

 


Ja

Nej

Har du fritidsjob?

72 / 65%

38 / 35%

 


1-3 timer pr. uge

3-6 timer pr uge

6-9 timer pr. uge

10 timer eller mere pr. uge

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

8 / 11%

25 / 35%

25 / 35%

14 / 19%

 

 


Ja, mange

Ja, nogle

Ikke ret mange

Nej, ingen

Har du pligter derhjemme (ud over lektier)?

16 / 15%

54 / 49%

27 / 25%

13 / 12%

 


Mindre end ½ time hver dag

½-1 time om dagen

1-2 timer om dagen

Mere end 2 timer hver dag

Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)?

23 / 33%

30 / 43%

10 / 14%

7 / 10%

 


Ingen

1

2

3

4

5 eller flere

Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter?

29 / 26%

17 / 15%

20 / 18%

23 / 21%

10 / 9%

11 / 10%

 


Ja, altid

Ja, for det meste

Sommetider

Sjældent eller aldrig

Synes du, at du har for meget at se til?

16 / 15%

18 / 16%

58 / 53%

18 / 16%

 

Helbred og velbefindende

 


Rigtig godt

Godt

Mindre godt

Dårligt

Hvordan synes du, at dit helbred er?

43 / 39%

54 / 49%

11 / 10%

2 / 2%

 

 

 

 

 

 

 

Hvor tit har du...

Hver dag eller næsten hver dag

En eller flere gange om ugen

En eller flere gange om måneden

En eller flere gange i løbet af et halvt år

Sjældent eller aldrig

- hovedpine?

3 / 3%

22 / 20%

22 / 20%

29 / 26%

34 / 31%

- mavepine?

3 / 3%

10 / 9%

22 / 20%

32 / 29%

43 / 39%

- feber?

0 / 0%

1 / 1%

8 / 7%

27 / 25%

74 / 67%

- problemer med astma og/eller allergi?

4 / 4%

2 / 2%

8 / 7%

8 / 7%

88 / 80%

- problemer med eksem/udslæt?

3 / 3%

2 / 2%

1 / 1%

15 / 14%

89 / 81%

- ondt i nakke, ryg eller skuldre?

13 / 12%

20 / 18%

25 / 23%

24 / 22%

28 / 25%

- smerter andre steder i kroppen?

7 / 6%

11 / 10%

14 / 13%

27 / 25%

51 / 46%

- andre helbredsproblemer?

3 / 3%

0 / 0%

3 / 3%

14 / 13%

90 / 82%

 

 

Hvor tit inden for de sidste 2 måneder ...

Hele tiden

Det meste af tiden

En del af tiden

Kun lidt af tiden

Slet ikke

- har du været i rigtig godt humør?

17 / 15%

59 / 54%

21 / 19%

9 / 8%

4 / 4%

- har du følt dig godt tilpas?

19 / 17%

56 / 51%

22 / 20%

8 / 7%

5 / 5%

- har du været ked af det?

3 / 3%

8 / 7%

12 / 11%

38 / 35%

49 / 45%

- har du følt dig ensom?

2 / 2%

7 / 6%

11 / 10%

21 / 19%

69 / 63%

- har du følt dig træt og uoplagt?

9 / 8%

17 / 15%

26 / 24%

40 / 36%

18 / 16%

- har du haft svært ved at koncentrere dig i længere tid ad gangen?

6 / 5%

14 / 13%

27 / 25%

45 / 41%

18 / 16%