Undervisningsmiljø for elever på Højmarkskolen

 

Skolens elever har udfyldt spørgeskemaer vedrørende det fysiske og psykiske miljø. Ved gennemgangen af disse besvarelser er der i forbindelse med det fysiske miljø udfyldt opsamlingsskemaer, hvoraf det fremgår, i hvilken takt de registrerede problemer vil blive afhjulpet.

Eleverne på 3., 6. og 9. årgang deltager fra skoleåret 11/12 hvert år i trivselsundersøgelse. Resultaterne af disse besvarelser vil være tilgængelige fra hovedpunktet Undervisningsmiljø.

Der arbejdes med elevernes trivsel på alle årgange, og klasseteamet omkring den enkelte klasse laver hvert år en social årsplan.

Flemming Kjærside

skoleleder

 

Status februar 2012 - fysiske rammer

 

Alle fløje og faggang er istandsat

 

Maling af skolen udefra påbegyndt sommer 2011 - projektet forsætter sommer 2012

 

Nye komfurer i hjemkundskab

 

Sløjdlokale istandsættes forår 2012

 

Alle lokaler på overbygningsgang indrettet med smartboards og interaktive tavler

 

Alle lokaler på overbygningsgang får lystætte gardiner forår 2012

 

ADHD afdeling udstyret med smartboards og interaktive tavler. En af klasserne udstyret med Ipads, som læringsforsøg

 

Etablering af mur til personalerum i ADHD

 

Etablering af køkken i ADHD forår 2012

 

Forsøg med Ipads til kommende 0.årgang iværksættes forsommer 2012 i samarbejde med kommunens IT-konsulent

 

Baderummene i gymnastiksalen får ny gulvbelægning sommer 2012

 

Udskiftning af elevmøbler på mellemtrin og i indskoling påbegyndt

 

2 lærerforberedelsesrum etableret

 

5 nye kopimaskiner indkøbt

 

Mødelokale 1 remøbleret

 

Valgfaget Science og nørdede konstruktioner i 7.årgang etableret

 

Investering i smartboards og interaktive tavler til indskoling og mellemtrin påbegyndt

 

 

Status april 2010 - fysiske rammer

 

Alle klasselokaler og gangarealer på mellemgangen (3. - 6. klasse) er istandsat sommeren 2009. Borde/bænke opstillet på gangearealerne.

 

Biologi- og fysiklokaler er gennemrenoveret i efteråret 2009

 

Taget på indskolingen er udskiftet 2009-2010 og lofterne i fællesarealerne samme sted er udskiftet. Lokalerne i indskolingen er i den forbindelse blevet malet.

 

"Biograf" indrettet 2010 i klasselokale

 

Omklædningsrum ved gymnastiksal/svømmesal istandsat (udskiftning af gulve i omklædningsrum mangler og er på ønskesedlen) Nyt loft opsat i gangareal.

 

2 lokaler i overbygningen deltager i foråret 2010 i forsøg med selvregulerende lys i klasselokalerne.

 

Efter ønske fra overbygningseleverne er der lavet en yderligere motions/idrætsdag

 

Skolemadsordning i samarbejde med idrætscenter Medius iværksat

 

Trivselsundersøgelse blandt eleverne er iværksat med "termometeret" forår 2010 - når alle har været igennem vil tilbagemeldinger være at finde på skolens hjemmeside